Ouroboros

Ouroboros
SOLD
Arizona Onyx on India Black granite
Size:
29" H x 25" W x 7" D

More Sculptures